Ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εκλογών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.