Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: