Τρόπος εισόδου των ασκούμενων δικηγόρων στον ιστότοπο της Ολομέλειας για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης-εξαίρεσης

Η υποβολή αιτήσεων προτίμησης/εξαίρεσης για τους ασκούμενους γίνεται απο τον ιστότοπο της Ολομέλειας (olomeleia.gr)

Ο τρόπος εισόδου περιγράφεται παρακάτω:

Σαν username δίνετε: P20 (P αγγλικό καφαλαίο) ακολουθούμενο από τα έξι ψηφία του ΑΜ. Έτσι για παράδειγμα ο ασκούμενος με αριθμό μητρώου 022072 έχει username: P20022072, ενώ ο ασκούμενος με Α.Μ. 021146 έχει username: P20021146
Σαν Password δίνετε: το ίδιο με το username