ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΜΕ ΤΟ Ν.4335/2015

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016. Ωρα 18:30

Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Στα συνημμένα θα βρείτε την αφίσα και την πρόσκληση της εκδήλωσης

Συνημμένα αρχεία: