7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-ΘΕΜΙΣ Πιστωτικά Ιδρύματα-Νομικές & Θεσμικές Όψεις

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-ΘΕΜΙΣ Πιστωτικά Ιδρύματα-Νομικές & Θεσμικές Όψεις

25 και 26 Μαρτίου 2016

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “THE MET HOTEL”, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο
Συνημμένα αρχεία: