Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ζήτημα των προθεσμιών των πολιτικών υποθέσεων και την παράταση του δικαστικού έτους

Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το ζήτημα των προθεσμιών των πολιτικών υποθέσεων και την παράταση του δικαστικού έτους

1. Ερμηνευτική διάταξη για το ζήτημα των προθεσμιών των πολιτικών υποθέσεων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σε συνέχεια των σοβαρών ερμηνευτικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την παράλληλη εφαρμογή αφ’ ενός του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 και αφ’ ετέρου της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021, τα οποία έχει ήδη επισημάνει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάθεσε σήμερα την υπ’ αριθ. 831/29/6.4.2021 τροπολογία με την οποία ορίζεται ότι :

«Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (θ’ 1194), ήτοι η 6η.4.2021»

2. Παράταση δικαστικού έτους

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η παράταση του δικαστικού έτους και ο περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021, ως εξής: «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2021 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2021».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της τροπολογίας.

 

Συνημμένα αρχεία: