ΓΕΦΥΡΑ 2 – Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.keyd.gov.gr ή gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων – ΓΕΦΥΡΑ 2, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών – επιτηδευματιών.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου.