ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7/4/2016

Συνημμένα η ανακοίνωση