ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Συνημμένα τα έντυπα σε μορφή .docx

(Τα συνημμένα επιμελήθηκε ο ασκούμενος δικηγόρος κ. Αβραάμ Παπαδήμος)