Τρίωρη στάση εργασίας Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το οποίο οι δικαστικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε  3ωρη στάση εργασίας στις 23.11.2021 και ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου.