ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΥΦΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΥΦΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΣΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 103
ΑΙΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ(3ος όροφος)