Εκδηλώσεις μετά μουσικής, κάτι τρέχει στην Καλαμαριά 2

Στα συνημένα θα βρείτε την αφίσα των εκδηλώσεων