ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης  ανακοινώνει ότι διοργανώνει για πρώτη φορά τουρνουά Σκάκι για τον νομικό κόσμο της Θεσσαλονίκης!

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 24-6-2022, 14:00 έως 20:00

Διοργανωτής: Επιτροπή Αθλητισμού Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση Αγώνων: Κυβέλος Σωτήρης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: (α) Δικηγόροι, (β) Ασκούμενοι δικηγόροι της εφετειακής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, (γ) Συμβολαιογράφοι, (δ) Δικαστές, (ε) Σπουδαστές της σχολής δικαστών, (στ) Δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, (ζ) Δικαστικοί Επιμελητές της εφετειακής περιφέρειας Θεσσαλονίκης και (η) Τέκνα όλων των ανωτέρω ηλικίας 12 ετών και άνω.

Χρόνος Σκέψης: 10 λεπτά η παρτίδα, συν 5 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για τον κάθε αθλητή. 

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 80 άτομα (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Παράβολο Συμμετοχής: Δεν υπάρχει

ΔηλώσειςΣυμμετοχής: [email protected]

(στη δήλωση να αναγράφεται και η ιδιότητα του συμμετέχοντος)

Έπαθλα: Κύπελο στο νικητή του τουρνουά, μετάλλιο στον δεύτερο και τρίτο νικητή και μετάλλιο στον πρώτο κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων.

Ενστάσεις: Δεν γίνονται δεκτές!

Πληροφορίες: Ηλίας Γκίνδης, Πρόεδρος Επιτροπής Αθλητισμού Δ.Σ.Θ.

(Α.Μ. 7430) τηλ. 6932400306

Χρήστος Παππάς, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αθλητισμού Δ.Σ.Θ.

(Α.Μ.9407) τηλ. 6934541587 

Ο τόπος διεξαγωγής του τουρνουά θα ανακοινωθεί σύντομα.