Θερινή Ακαδημία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: “Summer Academy 2022 on Climate Crisis – Social and Economic Impact”

Η  Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της  Ελλάδος σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διοργανώνει, στις 3-9 Ιουλίου 2022, την Θερινή Ακαδημαϊκή Εκδήλωση με τίτλο «Summer Academy 2022 on Climate Crisis – Social and Economic Impact».  

 

Η Θερινή Ακαδημία θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα «Ι. Μανωλεδάκης» του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (οδός  Τσιμισκή 103, είσοδος από οδό Ισαύρων). 

Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην αγγλική γλώσσα. Στην Ακαδημία θα συμμετέχουν μέχρι 40 ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά κανόνα πτυχιούχοι και επαγγελματίες στο χώρο της νομικής, της οικονομίας και της τεχνολογίας. Η εκδήλωση τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση των Καθηγητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος κ.κ. Θ. Πανάγου και Κ. Κόμνιου.  

 

Οι διδάσκοντες στα θερινά μαθήματα είναι διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής και του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, θα διδάξουν (κατά χρονολογική σειρά διδασκαλίας) οι Καθηγητές κ.κ. Αγ. Παπαδόπουλος (ΑΠΘ), Γ. Ιωάννου (ΟΠΑ), Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αθ. Δαγούμας (ΠΑΠΕΙ) Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Χαρ. Τσαρδανίδης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Κ. Νούσια (ReadingUK) και Κ. Κόμνιος (ΔΙΠΑΕ), Μέλος της Ολομέλειας ΡΑΕ. 

 

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Θερινής Ακαδημίας.

 

Για την συμμετοχή στη Θερινή Ακαδημία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης:        https://www.ihu.gr/ucips/summeracademyccsei#tab-7c555d3096ad9abd058