Τοιχοκόληση πράξης επανάληψης συζήτησης σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 30-1-2017 (με αριθ. εκθ. κατάθ.ΓΑΚ 202/2017) κλίσης του Ελληνικού Δημοσίου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: