Το Υποθηκοφυλακείο Λαγκαδά θα παραμείνει κλειστό στις 24 & 25/5/2012

Το Υποθηκοφυλακείο Λαγκαδά θα παραμείνει κλειστό στις 24 & 25/5/2012, λόγω μετεγκατάστασης.
Νέα διευθυνση υποθηκοφυλακείου από 28/05/2012: Παπακυριαζή 7