Αρμενόπουλος-Προκήρυξη θέσεων ως επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού