ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στα συνημμένα θα βρείτε την αφίσα, την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης