ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 18.00_ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνημμένα η αφίσα της εκδήλωσης

Συνημμένα αρχεία: