Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τα προγράμματα εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
 σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADR Group του Ηνωμένου Βασιλείου
συνεχίζουν τα προγράμματα εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση
 

Απομένει μία (1) μόλις θέση για το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην

οικογενειακή Διαμεσολάβηση στις 3 & 4 Ιουνίου 2016 
 
αίτηση στο www.dsth.gr