Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης συνεχίζει τα προγράμματα στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
 σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADR Group του Ηνωμένου Βασιλείου
συνεχίζουν τα προγράμματα στη Διαμεσολάβηση
 
 
Βασική εκπαίδευση 18 – 23 Ιουλίου 2016
 
Πρόγραμμα εξειδίκευσης στην οικογενειακή Διαμεσολάβηση στις 3 & 4 Ιουνίου 2016 
(Απομένει 1 μόλις θέση) 
 
Αιτήσεις στο www.dsth.gr