Το ΙΚΔΘ σε συνεργασία με το ADRg συνεχίζει, δυναμικά, τις εκπαιδεὐσεις στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις

Το ΙΚΔΘ σε συνεργασία με το ADRg
 
συνεχίζει, δυναμικά, τις εκπαιδεὐσεις στη Διαμεσολάβηση
σε Αστικές και Εμπορικές  Υποθέσεις
 
Επόμενος Κύκλος Εκπαίδευσης 14 -19 Δεκεμβρίου 2015
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
 
Το ADRg
 
συνεχίζει, με απόλυτη επιτυχία, την εκπαίδευση στα ακόλουθα προγάμματα
 
1.Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση (IMAP)
16, 17 & 18 Οκτωβρίου 2015 
 
2.       Online Dispute Resolution (ODR) 19 – 23 Οκτωβρίου 2015
 
3.       Δεξιότητες στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ