Αγιασμός την 15η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 στο αίθριο του ισογείου του Δ.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με την έναρξη του νέου Δικαστικού έτους, θα τελεστεί Αγιασμός την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο αίθριο του ισογείου του Δ.Μ.Θ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ