Το γραφείο παραλαβής των σχετικών των δικηγόρων, στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί για την παραλαβή των σχετικών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, το γραφείο παραλαβής των σχετικών των δικηγόρων, στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί για την παραλαβή των σχετικών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11.00΄ μέχρι τις 13.00΄.

      Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                Χρήστος Ηρ. Ράπτης