ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑϊΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθ. 10/3.5.2011 συνεδρίασή του αποφάσισε την:

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ 11 ΜΑϊΟΥ 2011

παράλληλα με την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔ Υ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών