Θερινό σχολείο Εργαστηρίου Μελέτης για Διαφάνεια, Διαφθορά και Οικονομικό Έγκλημα

Η προθεσμία για τα δίδακτρα “EARLY BIRD” για το SUMMER SCHOOL του  2019

Μην χάσετε την ευκαιρία και δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

 Θερινό Σχολείο
“CURRENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY  
LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES”.

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.(http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα “CURRENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL  
PERSPECTIVES”.
Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 3-11 Ιουλίου 2019 στην  
Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών  
ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και  
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και  
ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι  
πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν,  αφορούν μεταξύ άλλων την  
πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,  
τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την 4η Οδηγία  
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  
δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα  
εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης και κατάσχεσης  
προϊόντων από εγκληματική δραστηριότητα, των εξωχώριων εταιριών, της  
διαφθοράς   κ.λπ.
Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:
Prof. Lorena Bachmaier Winter, Complutense University of Madrid, Spain
Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal
Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission
Prof. Thomas Elholm, University of Copenhagen, Denmark
Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece
Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London, UK
Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany

Προσφέρεται ειδική τιμή διδάκτρων “EARLY BIRD” για όλους όσους  
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα του  
Εργαστηρίου: https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/summer-school-2019 .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2019.

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!
Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
e-mail: [email protected]
http://anti-corruption.law.auth.gr