ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.4354/2015 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
σας προσκαλεί στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:
 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.4354/2015
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
 
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώρα 18.00
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
(Κατούνη 12-14)