ΤΕΤΑΡΤΗ 19.5.2021 6 ΜΜ. ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

EΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»
www.publiclawjournal.com

Τετάρτη  19 Μαΐου 2021 6 ΜΜ διαδικτυακά

Το νέο νομικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η επιστημονική εκδήλωση θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακά από το youtube live της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), την σελίδα στο Facebook και στην ιστοσελίδα (www.dimosiodikaio.gr) της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Πρόεδρος: Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σύμβουλος ΑΣΕΠ

Ομιλητές:

Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Εισαγωγή στις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 με το νέο νόμο 4782/2021

Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ),  Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για το νέο νομικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Οι νέες διατάξεις για την έννομη προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

 Παρέμβαση

 Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν. Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

 Συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών: Όψεις της κάμψης της αρχής της τυπικότητας

 Συζήτηση

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Εκ του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Βασίλης Γ. Τζέμος

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)