Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  για οικονομικά θέματα για το έτος 2021, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους, να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020.

          Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου:

– Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων οικονομικών θεμάτων.

           

               Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς