ΣτΕ: Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2014

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: οικ. 261

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Θέμα:  Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής

              των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2014

 

            Εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής από το Αρχείο του Δικαστηρίου των δικογραφιών των αποφάσεων του έτους 2014 (παρ. 2 του άρθρου 63 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση 19/21.5.2013 της Ολομέλειας, σε Συμβούλιο, ΦΕΚ 2462/1.10.2013, τ. Β, και παρ. 3 του ίδιου άρθρου, του ως άνω Κανονισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 7α/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε Συμβούλιο, ΦΕΚ 2490/18.9.2014 τ. Β΄), καλούνται οι διάδικοι να αναλάβουν κάθε σχετικό τους έγγραφο ή να λάβουν αντίγραφα δικογράφων από τις παραπάνω δικογραφίες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

                                                                                     Ειρήνη  Σάρπ