ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος εκκαθαριστών, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 3869/2010, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο εκκαθαριστών να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι  22.09.2017.

 

           

 

  Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                          Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου