ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 4182/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.