ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2019

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Πολυμελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 371 & 879 παρ. 1 ΚΠολΔ και του Β.Δ. 566/1968 , καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαιτητών  να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 14.01.2020.

           

 

        Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς