ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι.Κ.Δ.Θ. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Σ.Θ. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 103 (Αίθουσα Ι.Μανωλεδάκης)

 

         ΗΜΕΡΑ

       ΩΡΑ

                     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2019

18.00 – 20.00

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2019

18.00 – 20.00

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΤΡΙΤΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2020

18.00 – 20.00  

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

2020

18.00 – 20.00

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, LLB AUThLLM AUTh U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΥΔΔΑΔ, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΣΘ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο [email protected] ή Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων γρ.12 

 
Συνημμένα αρχεία: