Συνήγορος του Πολίτη για εκκρεμούσα ανασκαφή σε ιδιόκτητο οικόπεδο

Με αίτημα την επίσπευση της διενέργειας ανασκαφής στο οικόπεδό του, η οποία εκκρεμεί από πολλών ετών, προσέφυγε ο εν λόγω ιδιοκτήτης οικοπέδου στο Συνήγορο του Πολίτη, καθώς αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα τη στέρηση της κατά προορισμό χρήσης του ακινήτου του. Για την ακρίβεια, το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων αρχαίου νεκροταφείου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιείται συστηματική ανασκαφή από το 1988!

Ο αναφερόμενος είχε κατ’ επανάληψιν απευθυνθεί στην αρμόδια ΙΣΤ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία δεν προσδιόριζε ούτε κατά προσέγγιση χρόνο έναρξης της ανασκαφής, επικαλούμενη πρόβλημα διάθεσης πόρων σε συνδυασμό με τη χρονική προτεραιότητα ανάλογων παλαιότερων αιτημάτων.

Η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων επικαλέσθηκε την απουσία θεσμοθετημένων κριτηρίων για το χρόνο διενέργειας ανασκαφών σε ιδιωτικά ακίνητα, πέραν εκείνου της χρονικής προτεραιότητας των κατατιθεμένων αιτήσεων, ενώ με δεδομένη την οικονομική αδυναμία του ιδιοκτήτη να καλύψει το κόστος της ανασκαφής, η αίτησή του δεν έτυχε ανταπόκρισης για πολλά χρόνια, αφού μέχρι την παρέμβαση της Αρχής δεν είχε εγκριθεί η αναγκαία πίστωση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι «η διενεργούμενη από του έτους 1988 ανασκαφή του αρχαίου νεκροταφείου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στον πυρήνα του οποίου κείται το συγκεκριμένο οικόπεδο, έχει συστηματικό χαρακτήρα. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της ως σωστικής ή συστηματικής, η ανασκαφή όφειλε να έχει διενεργηθεί εντός ενός έτους από την υποβολή της αίτησης, συνυπολογιζομένων όλων των αστάθμητων παραγόντων της ανασκαφής, όπως καιρικές συνθήκες, έδαφος, έκταση και είδος ευρημάτων. Αλλά και στην περίπτωση που η νομοθεσία δεν είχε προβλέψει συγκεκριμένα μέγιστα χρονικά όρια διεκπεραίωσης της ανασκαφής, αυτή θα έπρεπε να έχει συντελεσθεί σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της χρηστής διοίκησης. Η παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δέκα ετών, όπως εν προκειμένω, συνιστά κακοδιοίκηση, η οποία δεν δικαιολογείται από την επίκληση οποιασδήποτε αιτιολογίας».

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία χορηγεί στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων πίστωση για τη συγκεκριμένη ανασκαφή.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ