Συνεργασία ΔΣΘ και Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, λόγω της διαπίστωσης συνωστισμού ήδη από τις πρώτες ημέρες της σταδιακής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, αποφάσισε τη λειτουργία ενός γραφείου στον «διάδρομο του αρχείου», το οποίο θα εξυπηρετεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να συναλλαχθούν με τα γραφεία: 44 (Εκουσία), 38 και 47 (Αρχείο) και 46 (Δημοσίευση).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος του ΔΣΘ και εν όψει της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, κα Θωμαΐς Χοϊλού – Μελισσά, αποφάσισε οι καταθέσεις δικογράφων στο αρμόδιο γραφείο να γίνονται κανονικά από τη Δευτέρα, 12.4.2021.

    Ο Πρόεδρος του ΔΣΘ                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                   Πέτρος Ε. Σαμαράς