Σημαντική ενημέρωση: Έκδοση νέας ΚΥΑ 10.4.2021 – Νόμος 4792/9.4.2021: Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών – Περιορισμός δικαστικών διακοπών

Α. Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 22439/10.4.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Με την εν λόγω ΚΥΑ η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

Σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων και σε σχέση με το ισχύον καθεστώς στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, επισημαίνονται επιγραμματικά οι εξής αλλαγές:

  • Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση των κακουργημάτων ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2022 (αντί για 31.12.2021 με το καθεστώς της προηγούμενης ΚΥΑ), των πλημμελημάτων ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2021 (αντί για 31.8.2021 με το καθεστώς της προηγούμενης ΚΥΑ).
  • Πολιτικές δίκες: Στις δίκες διατροφών, προστίθενται και οι δίκες με αντικείμενο επιμέλεια και επικοινωνία. Στα ασφαλιστικά μέτρα προστίθενται και οι δίκες εγγραφής ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης.

Β. Σας κοινοποιούμε, επίσης, τα άρθρα 25 και 26 του Ν. 4792/2021 με τα οποία, αφενός ερμηνεύεται ότι ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η 6.4.2021, αφετέρου οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος περιορίζονται και ειδικότερα αρχίζουν την 1.7.2021 και λήγουν την 31.8.2021.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και των προϊσταμένων των Κτηματολογίων/Υποθηκοφυλακείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: