ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (άρθρ. 4 Ν. 3994/2011).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3994/2011 (25.7.2011) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (άρθρ. 4 Ν. 3994/2011).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3994/2011 (25.7.2011) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ (άρθρ. 4 Ν. 3994/2011).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 3994/2011 (25.7.2011) ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ.