ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΜΣ

ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 “Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου”
18 & 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Αίθουσα: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.                               
    

 https://www.law.auth.gr/el/node/10271