ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για τις Δικηγορικές Εταιρίες. Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για τις Δικηγορικές Εταιρίες

 Καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Οι δικηγορικές εταιρίες υποχρεούνται μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019 να προβούν στη διαδικασία καταχώρησης όλων όσων προβλέπονται στην ΥΑ 67343ΕΞ2019/ΦΕΚ 2443/20.6.2019, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 20 παρ. 11 του Ν. 4557/2018, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

 

           Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                        Πέτρος Ε. Σαμαράς