Συνέδριο Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και ΕΛ.ΙΝ.ΟΗΕ

Στο συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου