ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους δικηγόρους Κέρκυρας να προσέλθουν στο Αρχείο
του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, για να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα από τις
πολιτικές υποθέσεις του Πρωτοδικείου που δίκασαν, γιατί θα καταστραφούν,
μέχρι τέλος του έτους.
Επίσης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης, με το ίδιο ως άνω αίτημα. Η παραλαβή μπορεί να γίνει είτε
αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση κάποιου δικηγόρου Κέρκυρας.
Ευχαριστούμε

Στη διάθεση σας

Τηλ. Επικοινωνίας:
Προϊσταμένη Διευθ/νσης κ. Α.Καλαϊτζόγλου: 26610-98.832 Γραμματεία κ.
Ε.Κούση: 26610-98.820
Φαξ: 26610-98.822
Email: [email protected]