Συνέδριο ΔΣΘ και Νομικής Σχολής: “Απονομή δικαιοσύνης και δικηγορικό λειτούργημα.”

Συνημμένα το προγραμμα, η πρόσκληση και η αφίσα του συνεδρίου