ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη πρόσκληση.