Συνέχιση τρίωρων στάσεων εργασίας της ΕΥΔΦΘ στις φυλακές

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: