Εξαρτήσεις: Μεταξύ ποινικής καταστολής και θεραπείας

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: Μεταξύ ποινικής καταστολής και θεραπείας

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 / 5.30 μ.μ.

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12–14, Λαδάδικα)