ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αρ. 102/12.09.2023 συνεδρίασή του επικυρώνοντας την από 06.09.2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε την ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ των μελών του από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και την έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

    Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                   Χρήστος Ε. Βρίκος