Σύνδικοι και ΕΦΚΑ

Μετά από πολύμηνη προσπάθεια, συνεχών παρεμβάσεων, επιστολών (η τελευταία από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας), βαίνει προς επίλυση το επί σειρά ετών (από εποχής ΙΚΑ) ζήτημα της ευθύνης (ποινικής, διοικητικής κλπ.) των συνδίκων πτώχευσης αλλά και των διαχειριστών αφερεγγυότητας έναντι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι εμφαίνονται παρανόμως στα αρχεία των συνυπόχρεων οφειλών της πτωχής εταιρείας…με συνέπεια να αδυνατούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα, να κινδυνεύουν με αναγκαστική εκτέλεση κατά ΚΕΔΕ καθώς και με ποινικές διώξεις.

Σε σημερινή επικοινωνία του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χάλαρη με τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, εκφράστηκε η δήλωση επίλυσης του ζητήματος με την διακοπή άσκησης διωκτικών μέτρων κατά συνδίκων για οφειλές πτωχής (ΚΕΔΕ, ποινικά κλπ), δόθηκε περαιτέρω η διαβεβαίωση, πως εντός των προσεχών ημερών θα δοθεί λύση μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, ώστε να εκδίδονται ασφαλιστικές ενημερότητες σε συνδίκους και διαχειριστές αφερεγγυότητας.

Προς τούτο καλούνται οι συνάδελφοι που διετέλεσαν σύνδικοι και αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως στείλουν email με τα στοιχεία τους στο ΚΕΔ/ΔΣΑ:  [email protected]   (στο θέμα να γράφουν σύνδικος), ΑΦΜ της πτωχής εταιρείας και ΑΜΚΑ, και περιληπτικά το πρόβλημα (πχ. μη έκδοση ενημερότητας), ώστε αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στο e-ΕΦΚΑ για άμεση διαγραφή τους από τα μητρώα οφειλετών του ΚΕΑΟ.