ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοσίευση ΚΥΑ για τον ΔΩΡΕΑΝ απομακρυσμένο έλεγχο τίτλων σε 121 μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία από τους δικηγόρους

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι μετά από μακρά προσπάθεια του δικηγορικού σώματος, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης με τους λοιπούς εμπλεκόμενους επαγγελματικούς φορείς (ΤΕΕ, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών), δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1539/15.4.2021) η ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δωρεάν απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων (με ηλεκτρονικά μέσα) στα Κτηματολογικά Γραφεία από τους δικηγόρους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11206 ΕΞ 2021/15.4.2021 «Καθορισμός του τρόπου πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, των όρων και των δικαιούμενων προσώπων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2664/1998»:
• Οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων και κτηματογράφησης.
• Η ηλεκτρονική έρευνα και πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία και τα αντίστοιχα αρχεία, όταν αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
• Σημειώνεται ότι ο δικηγόρος θα ταυτοποιείται μέσω του portal.olomeleia.gr, το οποίο διαλειτουργεί με την Ενιαία Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
• Η αναζήτηση ενεργοποιείται, ενδεικτικά, είτε με την εισαγωγή στοιχείων του ακινήτου για το οποίο διενεργείται η αναζήτηση, όπως ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, η ακριβής διεύθυνση, είτε με την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο του εγγραπτέου δικαιώματος ή με άλλο πρόσφορο τρόπο και κριτήρια σύνθετης αναζήτησης, όπως παρέχονται στην εφαρμογή.
• Η ηλεκτρονική σύνδεση και έρευνα διενεργείται άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος.

Η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου παρέχεται σε 121 Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία, όπου έχει καταχωρηθεί το 33% των δικαιωμάτων της επικράτειας. Η ενημέρωση για τα Κτηματολογικά Γραφεία που τηρούν ηλεκτρονικά αρχεία (στα οποία είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος) γίνεται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου https://www.ktimatologio.gr .
Μετά από εντατική συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του ΔΣΑ και του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα πληροφοριακά συστήματα των δύο φορέων διαλειτουργούν πλήρως και η εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων λειτουργεί αυτή τη στιγμή απρόσκοπτα σε περιβάλλον demo.
Έτσι η πληροφοριακή εφαρμογή θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των δικηγόρων.
Πολύ σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του έργου είχε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έκανε δεκτό το αίτημά μας για πρόσβαση στο σύστημα χωρίς χρέωση, και ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέφανος Κοτσώλης, που συντόνισε το έργο.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β’ 1539/15.4.2021.

Συνημμένα αρχεία: