Συνάντηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣΘ

Συνάντηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου

 

Με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου, κ. Στέφανο Κοτσώλη και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Κτηματολογίου, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Στάθης Κουτσοχήναςκαι η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, κ. Καίτη Καρακάση. Η συνάντηση, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 10.3.20, στα γραφεία του Κτηματολογίου στη Θεσσαλονίκη, είχε ως σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώνονται. Ο Πρόεδρος του ΔΣΘ και η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου έθεσαν στον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου σειρά ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις συναλλαγές τους με το Κτηματολόγιο. Ο κ. Κοτσώλης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον ΔΣΘ για την υλοποίηση μίας σειράς μέτρων που έχουν άμεσα διευκολύνει τη λειτουργία του κτηματολογίου, όπως η παροχή της ηλεκτρονικής σύνδεσης του Κτηματολογίου με το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, η δημιουργία αίθουσας Η/Υ στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων του Κτηματολογίου, η απασχόληση δύο ασκουμένων δικηγόρων του ΔΣΘ στο κτηματολόγιο, η παροχή εκτυπωτή για την άμεση εξυπηρέτηση των δικηγόρων κλπ. Περαιτέρω, συζητήθηκε η άμεση προώθηση και υλοποίηση ακόμα περισσότερων και ιδιαίτερα σημαντικών δράσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εξαιτίας της υποστελέχωσης του Κτηματολογίου Θεσσαλονίκης,έχουν συσσωρευθεί περίπου 15.000 πράξεις για τις οποίες εκκρεμεί ο νομικός έλεγχος, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύμηνη αναμονή για την καταχώρισή τους. Τίθεται, έτσι, σε κίνδυνο η ασφάλεια των συναλλαγών, διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Με δεδομένο το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του προβλήματος, το Ελληνικό Κτηματολόγιο μαζί με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επεξεργάζονται σχέδιο για μία καινοτόμα λύση, που θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των τεράστιου έμψυχου δυναμικού του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την κατ’ αποκοπή ανάθεση των πράξεων που εκκρεμούν για νομικό έλεγχο σε δικηγόρους-μέλη του Συλλόγου.Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της δυνατότητας επιστροφής των εμμίσθων δικηγόρων του Κτηματολογίου, αλλά και η διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του Κτηματολογίου Θεσσαλονίκης με δικηγόρους, κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτό που αποφασίστηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.